برنا قاسمی

 اهواز - 1367
عکاس خبرگزاری ایسنا

جوایز

خارجی :

FIAP مدال طلای -
ژاپن  ASAHI - مدال ویژه
- برگزیده جشنواره عکس AFD فرانسه

- برگزیده جشنواره عکس GOLDEN SPURS بلژیک
- برگزیده جشنواره عکس MALMO سوئد
- برگزیده جشنواره عکس AGNISE مجارستان
- برگزیده دوسالانه عکس لهستان
- برگزیده جشنواره عکس Grand Prix صربستان

داخلی :

- مقام دوم عکاسی خبری در جشنواره خبرگزاری ها و مطبوعات
(شهر و رسانه) در سالهای 90 و 91
- مقام دوم جشنواره ناصر خسرو
- برگزیده جشنواره ملی عکس سلامت روان
- برگزیده جشنواره عکس کارون
- برگزیده جشنواره عکس سوگواره عاشورایی
- برگزیده جشنواره عکس پایتخت پنجره ها
49152